PALVELUMME

Yrityksen elinvoima ei synny itsestään ja sillä on taipumus heiketä ajan myötä, mikäli yritys ei pidä siitä jatkuvasti huolta.

Elinvoiman kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä ovat mm. yrityksen strategisesta kunnosta huolehtiminen, brändien vahvistaminen, uusien markkina-alueiden avaaminen, yrityksen resurssien kehittäminen sekä toiminnan tuloksellisuuden tehostaminen.

SMARTEVO auttaa yhteistyössä yrityksesi kanssa kehittämään sen toimintaa ja luomaan sille kestävää kilpailuetua tavoitteena yrityksesi elinvoiman vahvistaminen niin lyhyellä kuin pitkällä tähtäimellä. 

Kehittämis-palvelumme liittyvät seuraaviin osa-alueisiin:

Liiketoimintastrategiat

Myynti & markkinointi

Yrityksen kansainvälistyminen

Resursointi

Mentorointi

Tutkimuspalvelut


© Smartevo Oy 2015